Referencie

„Nice Bojnice Village“ – objekt vo výstavbe...

ROKO Slovakia s.r.o - polyfunkčný objekt

Orange Slovensko, a.s. - polyfunkčné objekty

IMMO Plus, s.r.o -polyfunkčný objekt

Jazero Vojky – chatová oblasť

Conti Tech Vibration control s.r.o.- výrobná hala

EMM, s.r.o. – logistické centrum

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi- rekonštrukcia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Topoľčanoch- rekonštrukcia

Galvex s.r.o – výrobná hala

Fialkové údolie - bytový dom

Slávičie údolie - rodinný dom

Daňový úrad - Rožňava - rekonštrukcia

Prestavba a modernizácia hasičskej stanice OR HaZZ v Rimavskej Sobote

Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou

Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Prievidzi

Viladom Karldorf, Pernecká ulica, Karlova Ves, Bratislava

Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Handlovej

Dom horskej záchrannej slubžby Čingov č. 26 – rekonštrukcia a prístavba

Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov – CANISPOL SLOVAKIA

Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom

Prestavba objektu na nájomný bytový dom – 32 BJ Dolné Vestenice

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Čadci

Novostavba nájomných byto v – 11 BJ Jakubov

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom

Prestavba objektu na nájomný bytový dom – 14 BJ Šútovce

Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Považskej Bystrici

Nadstavba / prístavba prevádzkovej budovy Orange Banská Bystrica

Stavebné úpravy Hasičskej stanice v Ružomberku

Novostavba nájomných bytov – 22BJ Poruba

Rekonštrukcia Hasičskej stanice Zlaté Moravce

Ostatné realizované stavby

 • Nestlé Food - Prievidza
  rekonštrukcia vstupu administratívnej budovy, 1996
 • Veľká Lomnica
  rekonštrukcia a prestavba ubytovne na turistický hotel, 1996
 • Slovenské telekomunikácie, Martin
  kompletná prestavba interiérov, 1996
 • ZŤS, Martin
  rekonštrukcia interiérov, 1997
 • ENO, Nováky
  rekonštrukcia interiéru velínu, 1998
 • RDP, Kalnica
  kompletná rekonštrukcia živočíšnej haly, 1998
 • RDP, Koš
  výstavba administratívnej budovy, 1998
 • RDP, Voderady
  výstavba živočíšnej haly, 1998
 • Výskumný ústav jadrovej energetiky, Trnava
  rekonštrukcia administratívnej budovy, 1999
 • Nestlé Food, Prievidza
  rekonštrukcia administratívnej budovy, 1999
 • Vodostav, a.s.
  rekonštrukcia sociálnych zariadení, 1999
 • Letové prevádzkové služby, Letisko Bratislava
  rekonštrukcia administratívnej budovy, 2000
 • ENO Nováky, Zemianske Kostoľany
  oprava požiarneho vodovodu na stavenisku č. 7, 2000
 • Vodárne a kanalizácie, Bratislava
  rekonštrukcia laboratórií ÚČOV Vrakuňa, 2001
 • ENERGOBYT, s.r.o., Rimavská Sobota
  prestavba a prístavba prevádzkovej budovy a tepelného zdroja, 2002
 • Štátny veterinárny ústav, Bratislava
  rekonštrukcia podkrovia laboratórnej budovy ŠVU, 2002
 • Nestlé Slovensko - Prievidza
  rekonštrukcia administratívnych priestorov, Košovská cesta, Prievidza - 2003
 • Nestlé Slovensko - Bratislava
  rekonštrukcia administratívnych priestorov, Teslova 19, Bratislava - 2003
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
  rekonštrukcia priestorov OST 970 - Galbavého, Bratislava - 2003
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
  sekundárne rozvody a OST 974 - Nejedlého, Bratislava- 2003
 • Martinengo, s.r.o., Bratislava
  rekonštrukcia priestorov PIZZÉRIE, Šancová 86, Bratislava - 2003

Realizované izolácie striech

 • GIF, s. r. o., Prievidza, Moyzesova 1 600 m2
  p. Pánis, 046/542 20 31
 • JMF, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
  JMF Komárno 900 m2
  JMF Galanta 700 m2
  p. Rišerová, 02/502 39 217
 • Školská správa Prievidza
  Bytovka Chrenovec 300 m2
  Bytovka Nedožery-Brezany 300 m2
  Materská škôlka Handlová 700 m2
  Materská škôlka Prievidza 300 m2
  ZŠ S. Chalupku, Prievidza 300 m2
  ZŠ, Bojnice 500 m2
  Škola v prírode Kľačno 1100 m2
  p. Mrázová, 046/542 29 03
 • OSP - bytovka Necpaly 650 m2
  Ing. Dobiš, 046/542 20 16
 • Firma BOTEX, Rimavská Sobota 800 m2
 • Škola v prírode Kľačno 800 m2
  p. Dzian, 046/544 70 87
 • SCP Ružomberok 1200 m2
  Ing. Janček, 044/322 615
 • BESPA, Prievidza 700 m2
  Ing. Hrádocký, 046/542 30 81
 • Dom kultúry - Madunice 550 m2
 • NCHZ, a.s., Nováky
  Administratívna budova 1200 m2
  Úprava vôd 1300 m2
  CO sklady 1400 m2
  Poliklinika 400 m2
  Objekt cisternové vagóny 500 m2
  Zberné centrum odpad. vôd 400 m2
  Trafostanica 250 m2
  p. Kasala, 046/568 11 11
 • Mliekareň Krupina 2300 m2
  Ing. Chrastina, 045/532 01 11
 • Kúpele Bojnice 1900 m2
  Ing. Pondela, 046/511 61 11
 • ZSPŠ, Ivánka pri Dunaji 1500 m2
  p. Šaulič, 02/459 43 321
 • Investex - Zvolen (bytovka) 1400 m2
  Ing. Chrastina, 045/532 01 11
 • ZŠ Energetikov - Prievidza 1050 m2
  p. Mrázová, 046/542 29 03
 • MAD SR, Rimavská Sobota 2200 m2
  Ing. Hrivňák, 0905 250 226
 • Drôtovne Hlohovec 2900 m2
  Ing. Križan, 033/736 34 10
 • Ministerstvo hospodárstva SR - Bratislava 7400 m2
  p. Mišík, p. Hochman, 02/48541111
 • Železnice Slovenskej republiky Bratislava - garáže 500 m2
  p. Novák, 02/50 58 57 28
 • ZŠ - Nové Mesto nad Váhom 2300 m2
  Mgr. Vlčková, 032/7715417
 • BYTES Detva - Bytového domu 900 m2
  Ján Matúška
 • Investex Zvolen - Školská jedáleň SPŠ Zvolen 480 m2
  Ing. Chrastina, 045/532 01 11
 • LEXO - Malina Jaroslav - Disco club Aréna, Handlová 860 m2
  Jaroslav Malina
 • Energobyt Rimavská Sobota - Prevádzková budova a tepelný zdroj 900 m2
  Ing. Illés Július, 047/5631172
 • Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok 3200 m2
  Michal Vencel, 0961546731
 • Obecný úrad Nitrianske Rudno 400 m2
  Ing. Zdenka Hlivová, starostka
 • MEYER¥S CAPITAL, Prievidza 200 m2
  JUDr. Pavel Babiak, správca konk. podstaty
 • SBD Bratislava IV - bytový dom, TrnavskÈho 13 250 m2
  Ing. Marián Podoba, predseda SBD
 • SBD Bratislava IV - bytový dom, TrnavskÈho 15 250 m2
  Ing. Marián Podoba, predseda SBD
 • Bratislavská teplárenská, a. s., Bratislava 3000 m2
  Ing. Ivan Hulík, vedúci oddelenia údržby
 • Policajná akadémia PZ SR, Pezinok 9500 m2
  Michal Vencel, 0961 546 731
 • Třinecné železárny, a. s., Třinec, ČR - Čpavkárna 440 m2
  Martin Noga, +420 558535596
 • Třinecné železárny, a. s., Třinec, ČR - Koksochemická výroba 280 m2
  Martin Noga, +420 558535596
 • Športová hala, Nové Mesto nad Váhom 1130 m2
  p. Fekete, 0903 861 016
 • Orange Slovensko, a. s., Banská Bystrica 4500 m2
  Jana Vašková, 02/58511112
 • Galvex - Farmaceutická výroba, Banská Bystrica 3500 m2
 • Contitech Vibration Control, Dolné Vestenice 1300 m2
 • Skladové priestory - Sekurisova, Bratislava 600 m2
 • Cargo - železničné depo Prievidza 370 m2
 • Cargo - železničné depo Nové Zámky 450 m2
 • Národná diaľničná spoločnosť - Žarnovica 650 m2
 • Aplikované materiály na strechy:
  hydroizolačné pásy tuzemskej a zahraničnej výroby
  • Hydrobit V60 S35
  • Hydrobit V60 S42H
  • Glasbit G200 S42H
  • Elastobit PRS 42H
  • Polygum SEP 5000
  • Sklobit, Elastek
  • PVC fÛlia FATRAFOL 801